• Ayasofya İmareti Dış Kapı

                  Şehenşāh-ı cihān Sulṭān Maḥmūd-ı mekārim-kār Vücūd-ı bī-naẓīri oldu dehre ni‘met-i ‘uẓmā O ḫāḳān-ı ni‘ām-fermā-yı evreng-i ḫilāfet kim Anın eyvān-ḫvān-ı cūdudur ma‘mūre-i dünyā Ḫuṣūṣen ‘ahd-i Fātiḥ’den beri bu ḫayr-ı vālāya Muvaffaḳ olmamış eslāfı şāhāndan beri ammā Meger merhūn imiş vaḳt-i hümāyūn-ı cihānbāna Ki […]

  Devamı ...00

  Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Kitabeleri

  Dış Kapı Kitabesi I بسم الله الرحمن الرحيم 
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Kur’ân, Hicr Suresi, 15:45-48. “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara, “Girin […]

  Devamı ...03
 • Eski Camii Kıble kapısı üzerindeki yapım kitabesi

  قل النبي عليه السلام من نبي الله مسجدا نبي اللاه له بيتا في الجنه امر بعمارة هذا الجامع الشريف السلطان المويد المحاهد المرابط منصوب اللواء قاهر الاعداء ناشر العدل والاحسان علي اهل الدنيا السلطان ابن السلطان السلطان غياث الدين والدين محمد بن بايزيد خان خلد الله سلطانه واوضح عليضالعالمين بر […]

  Devamı ...00
 • Üç Şerefeli Camii Cümle Kapısının sağ ve sol tarafındaki kitabeler

  قال الله تبارك و تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله و اليوم الاخر و اقام الصتلوة و اتى الزكوة ولم يخش الا الله ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار القوة لله القدره لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى […]

  Devamı ...01
 • Üç Şerefeli Camii İnşa Kitabesi

  بسم الله الرحمن الرحيم ادحلو ها بسلام امني امر بعمارة هذ[ا]   الجامع الشريف السلطان بن السلطان زين الدنيا و الدين ابو الفتح مراد خان بن محمد خلد الله ملكه فى سنة تسع و اربعين و ثمانمايه Anlamı: 1. satır: Kur’an, 15/46. “Çok bağışlayıcı ve merhamet edici olan Allah’ın adıyla. […]

  Devamı ...00
 • Bursa Muradiye Huma Hatun Türbe Kapı Kitabesi

  Hüma Hatun الحمد الله بنيت هذ التربه المنوّره في ايّام مولانا السلطان العظام و الخاقان المعظّم السلطان ابن السلطان مراد بن محمد بن بايزيد خان هلدالله ملكه بي يمر ولدي و قرّت عينه سمما رسول الله عليه و السلم السعيد النجيب السلطان محمد چلبي اربات الله و اتناب السلطانه دولته […]

  Devamı ...00

  Bursa Muradiye Cami İnşa Kitabesi

  Muradiye Kapı Kitabesi امر ببناء هذه العمارة الشريفة المباركة سلطان العرب و العجم ظل الله في العالم السلطان بن السلطان مراد بن محمد بن بايزيد خان جلد الله ملكه في شهر رجب سنه ثمان عسرين و ثمانمايه ووقع الاثمام في شهر محرم الحرام سنه ثلثثين و ثمانمانه Bu şerefli ve […]

  Devamı ...01
 • İncirhan İnşa Kitabesi

            İncirhanın girişinde şu kitabe yeralmaktadır: Emara bi imareti hazel hanül mübarek Essultanül azam şahinşahil muazzam maliki rikabil ümen Seyyidül selanitül Arabi vel Acemi sultanül berri Vel bahrini zülkarneyni ezzaman İskenderi sanitaç Ali Selçuk Gıyassüddünya veddin ebülfethi Keshüsrev Bin Keykubat Bin Keyhüsrev Kasseme emirul müminin fi […]

  Devamı ...00

  Yıldırım Bayezid Türbe Kitabesi

      Kitabede ARAPÇA olarak; Hazihi ravzat üs-sultan es-said el-merhum ve’l-mağfûr Bayezıd Han ibn-i Murad Hân benahâ es- sultan ül-azam ibn-i Bayezid Hân halledallahu mülkehu fi evvel-i şehr el-muharrem sene tis’ a ve semane mie.. Kad veka’ ei-ferağ min hazihi el-imaret il-müba eteli alâ yed il-abd üz-zaif Ali bin Hüsevin […]

  Devamı ...00
Kitabeler -ınscrıptonsadmin