Yıldırım Beyazıt Türbesi

Yıldırım Külliyesi içinde bulunan türbe, 1406 yılında Yıldırım’ın oğlu Emir Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Mimarı ise Hüseyin oğlu Ali’dir. Yıldırım Bayezid öldüğü zaman ilk önce Akşehir’de gömülmüş, daha sonra oğlu Musa Çelebi cesedini Bursa’ya getirtmiştir. Türbe, önündeki revakıyla, daha sonra yapılan revaklı Osmanlı Türbelerinin öncüsü olmuştur.

Çok güzel süslemelerin olduğu türbenin içinde pirinç parmaklıkla çevrilen Yıldırım Bayezid’in sandukasının dışında türbe içinde dört sanduka daha vardır. Bayezid’in kabrinin sağında oğlu İsa Çelebi’nin (öl.1405), solunda ise eşinin sandukası vardır.

 

Yaşayan Müze Bursa

Yıldırım Beyazıt TürbesiMurat KAYA