Yavuz Sultan Selim Türbesi

Fatih Katip Muslahattin Mahalllesi’ndeki Sultan Selim Külliyesi içinde bulunmaktadır. 1520 tarihinde vefat eden padişah türbenin olduğu yere defnedilmiş, aynı yıl oğlu Kanuni Sultan Süleyman mezarın üstüne türbeyi inşa ettirmiştir. Yavuz Sultan Selim Camii ise 1522 yılında yapılmıştır. Mimarı Acem Ali’dir.

Kesme taştan sekizgen planlı yapı dıştan yivli bir kubbeyle örtülüdür. Türbenin önünde üç gözlü revak vardır. Revakı taşıyan dört sütundan baştakiler yeşil, ortadakiler pembe renktedir. Revakın iki yanında çini kitabeler gözükmektedir. Kitabelerden birinde şu yazı okunmaktadır:

“Bu mübarek türbenin yapılmasını büyük sultan, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, karaların ve denizlerin sahibi, her iki Harem-i Şerif’in hamisi Sultan Süleyman Han bin Selim Han bin Bayezid Han emretti. Allah onun mülkünü ve saltanatını daim kılsın.”

Diğer kitabenin üstünde Yusuf Suresi’nin 101. ayeti, (“Ey Rabbim! Mülkten bana {nasibimi} verdin ve bana {rüyada görülen} olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!”) altında Şuara Suresi’nin 87-89. ayetleri ({İnsanların} dirilecekleri gün, beni mahcup etme. O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selim {temiz bir kalp} ile gelenler {o günde fayda bulur}} görülür.

Girişin bulunduğu cephe dışında, diğer cephelerde iki katlı pencereler açılmıştır. Kırmızı taşlarla çerçevelenmiş üst kattaki pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Beyaz ve renkli mermerle çerçevelenmiş alt pencereler dikdörtgen
mermer sövelidir. Üzerlerinde içleri boş sivri kemerli alınlıklar vardır. Türbenin içi süsleme açısından zengindir. Pencere bordürleri, yuvarlak payeler, kubbe kasnağı 19. yüzyıl kalem işleri ile bezelidir. Kubbe göbeğinde kalem işleri ile Ra’d Suresi’nin 3. ayeti, pandantiflerdeki madalyonlarda ise Lafza-i Celal, Hz. Muhammed, Çehar Yar-ı Güzin ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in isimleri okunur. Türbe içindeki avize II. Meşrutiyet devrinde konulmuştur.

Türbenin giriş kapısı üstünde Esma-ül Hüsna, “Hüvel Hallak-ül Baki”, “Küllü nefs-in zakaikat’ül-Mevt” ayeti yazılmıştır. Türbede Kabe maketi, İbn Arabi’nin kerametiyle ilgili bir taş, Hacı Kamil Akdik’in talik yazısı ile Abdülhak Hamid Tarhan’ın “Yavuz Sultan Selimin Kabrini Ziyaret” isimli şiiri vardır.

Sedef kakmalı ahşap bir şebeke ile çevrilmiş Yavuz Sultan Selimin sandukası üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bir örtü bulunmaktadır. Sanduka üzerinde, Mısır Seferi’nden dönerken Şeyhülislam İbn-i Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamur ile kirlenen beyaz bir kaftan da vardır. Yavuz Sultan Selimin vasiyeti üzerine vefatından sonra sanduka üzerine serilmiştir. Türbede Yavuz Sultan Selim tek başına yatmaktadır.

İstanbulun 100 Türbesi

Yavuz Sultan Selim TürbesiMurat KAYA