Sultan Reşad Türbesi

Eyüp Boyacı Sokağı’nda bulunmaktadır. Türbe: sultanın sağlığında (1913- 1914) Mimar Kemaleddin Bey inşa etmiştir. Milli Mimarlık akımının örneklerindendir.

Sekizgen planlı türbe, küfeki taşından inşa edilmiştir. Yüksekçe bir kubbesi vardır. Yapı zeminden yüksek bir kaide üstünde olup girişinde on basamaklı görkemli bir merdiven vardır. Kemerlerin sivriliği klasik Osmanlı mimarisinden fark olarak abartılmıştır. Gövdenin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine hücreler yapılmıştır. Genel görünüşüyle Mimar Sinan’ı Hüsrev Paşa Türbesi’ni andırır. Türbenin içi kalem işi süslemeler ve çinilerle kaplanmıştır. Çinilerde 16. yüzyıl Kütahya çinileri taklit edilmiştir. Duvarların alt kısmında bitki şekil çinilere, üstlerde ise yazının hakim olduğu çinilere rastlanı Çinilerin üstünden Besmele-i Şerif ile Fecr Suresi’nin yazı olduğu kuşak geçer. Türbedeki kalem işlerinde altın üzerin kırmızı, mavi gibi parlak renkler kullanılmıştır. Pencerelerde vazodan çıkan laleleri yansıtan vitraylar mevcuttur. Kapı, pencere döşemeleri beyaz mermerden yapılmış türbenin kapısı üzerinde niş içinde karşılıklı olarak Sad Suresi’nin 50. ayeti yazılmıştır. Nişin üstünde Besmele okunmaktadır. Besmeleyi Ömer Vasfı Efendi hakketmiştir. Yazının altında türbenin inşa edildiği 1913-1914 tarihi vardır.

Türbede altta birer, üstte ikişer olmak üzere on dört pencere vardır. Zemini mermerle döşeli türbenin kubbesini tepesindeyse bir alem görülür. Sultan Reşad’ın sandukası gümüş bir şebeke çevrelemektedir. Türbede sultandan başka: sultanın başkadını Kam-res Kadın ile oğlu Necmeddin Efendi medfundur. Yine pirinçten Ya Latif, Ya Hafız yazıları okunmaktadır. Baş tarafındaki levhada ise şu kitabe yazılıdır:

“Cennetmekan El-Gazi Sultan Mehmed Reşad Han İbn-i Sultan El-Gazi Abdül-Mecid Han Hazretleri, 1338 [1919}”

İstanbulun 100 Türbesi

Sultan Reşad TürbesiMurat KAYA