Osman Gazi Türbesi

Bursaya tepeden bakan Tophane Parkı içindeki Osman Gazi Türbesinin bulunduğu yerde eskiden kendisinin hayatta iken, güneş vurduğunda üstündeki kurşunların parlamasından dolayı “Şol Gümüşlü Kubbe” olarak isimlendirdiği Bizans Manastırı bulunmaktaydı. Osman Gazi ölümünden önce burayı işaret ederek “beni buraya gömün” diye vasiyet ettiği için, manastır/kilise türbeye dönüştürülmüştür. 1801 yangınında, akabinde 1855 depreminde tamamen yıkılan bu yapı 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından, kesme kefeki taşı ile yeniden yapılmıştır. Sekizgen bir plan üzerine yapılan türbede yedi pencere yer almaktadır.

Bursaya gelen yerli turistler bakımından öncelikle ve sıkça ziyaret edilen yerlerin başında yer alan türbenin ortasında, sedef kakmalı süslerle bezenmiş muhteşem kabir, parmaklıklarla çevrili sanduka, sırma işlemeli yazılı örtü ile lahit, Osmanlı’nın ilk Sultanı Osman Gazi’ye aittir.

Giriş kapısına en yakın olan kabir, büyük oğlu Alaüddin Bey’e (1331) aittir. Murad Hüdavendigar’ın oğlu Savcı Bey (1385), kardeşi İbrahim, Orhan Gazi’nin hanımı Asporça Hatunun kabirlerinin de yer aldığı türbe içinde ayrıca 17 kabir bulunmaktadır. Türbe içinde var olduğu bilinen davul ve diğer eşyalar günümüze ulaşmamıştır.

Bursayı kuşatan ve teslim olmasını kolaylaştırıcı şartları hazırlayan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, Bursanın fethi esnasında vefat ettiğinden fetih sonrası Bursa’sında yaptırdığı bir eser bulunmamaktadır Ancak Osman Gazi, Bursa kuşatması esnasında yaptırmış olduğu iki “Gözetleme Kulesi” bulunmaktadır. Bunlardan biri Mollaarap mevkiinde Balabancık denen yerdedir. Diğeri ise Kükürtlü Hamamı karşısında olup, her iki hisardan geriye kalan kalıntılar restore edilerek gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir.

Yaşayan Müze Bursa

Osman Gazi TürbesiMurat KAYA