Murat Hüdavendigar Türbesi

Hüdavendigar Camisinin karşısında yer alan, 1.Kosova Savaşı’nda (1389) şehit olan Sultan I.Murad’ın türbesini oğlu Sultan Yıldırım Beyazıd yaptırmıştır. Ancak bu türbe 1855 depreminde yıkılmış, eski temelleri üzerine yeniden yapılmış, zaman zaman da onarılmıştır.

Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan türbe 17.60 x 17.60 m. ölçüsünde kare planlıdır. Kalın duvarların çevrelediği türbeyi sekiz sütunun taşıdığı sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmüştür. Kuzey cephesi dışarıdan üç payanda ile desteklenmektedir. Türbenin içerisi yuvarlak kemerli dokuz pencere ile aydınlatılmıştır.

Türbenin içerisinde ortada pirinç parmaklıklarla çevrili Sultan I.Murad’ın sandukası vardır. Bunun yanında torunu Süleyman Celebi, Yıldırım Beyazıd’ın oğlu Musa Celebi, Sultan I.Murad’ın oğlu Yakup Celebi (1364-1389) Süleyman Çelebi’nin oğlu Orhan Çelebi (1395- 1429), Sultan II.Beyazıd’ın oğlu Şehzade Mehmed’in (1476-1504] sandukaları bulunmaktadır. Diğer iki sandukanın hangi şehzadelere ait olduğu bilinmemektedir.

 

Yaşayan Müze Bursa

Murat Hüdavendigar TürbesiMurat KAYA