Latifhan

Haritada Göster

Anadolu Selçukluları eserleri üzerine yazan (El Evamirül Alaiyye) İbni Bibi ye göre : Kervansaray-ı Latif ,

Sıvas-Kayseri yolunda, Sivas ile Gedik arasında bulunan bu hanın tam yeri belli değildir. Taeschner’e göre Eski Apardı yakınında (Sıvas tan30-35 km) olmalıdır. Erdmann ise Tatlıocak mevkiinde bir han kalıntısı tesbit etmiştir.

Fazla bilgimiz yoktur.

 

Bugün ise resimleri görülen han eski Sivas Kayseri yolu üzerinde Tatlıcak köyünün hemen girişinde olup çok harap vaziyettedir.

 

LatifhanMurat KAYA