Kuru Han

Kuruhan tipik 13 yy Anadolu Selçuklu Kervansaraylarından biri olup günümüze çok az bir kısmı ulaşmıştır. Ulaşan kısmı da yıkıntı, harabe halindedir. Han Kahramanmaraş ili Afşin ilçesine bağlı Altunelma kasabasının kırsalında yer almaktadır. Hanı bulmak için stabilize yolda gitmek gerekiyor. Han ile ilgili herhangi bir işaret, tabela yoktur. Bilinen bir kitabesine rastlanmamıştır.

Kuru HanMurat KAYA