III Murat Türbesi

Ayasofya avlusunun güney köşesinde bulunmaktadır.

Türbenin kapısı üzerindeki kitabede padişahın vefat yılı olan 1595 tarihi yazılmış olsa da, daha geç bir tarihte tamamlanmıştır. Padişah, önce II. Selim Türbesi’nin yanına defnedilmiş, ancak buraya inşa edilen türbenin II. Selim Türbesi’ne fazla yakın olması dolayısıyla türbenin inşaatında aksaklıklar çıkmıştır. Davud Ağanın başlattığı inşaat, başmimarın vefatı üzerine Dalgıç Ahmed Ağa’ya devredilmiştir.

Üç birimli revak ile ana türbeden oluşan yapı altıgen planlıdır. Kubbesi dış duvarlar tarafından taşınmaktadır. İçte altı sütun üstünde duran kubbesiyle baldaken bir yapı mevcuttur. Kuzeydoğu kenarı ana gövdeden dışarı fırlayıp kornişe kadar yükselmektedir. Burada tonozlarla örtülü üç bölümlü revak bulunur. Revak kısmında, niş içindeki kapının iki yanındaki duvarlar çiniyle kaplıdır. Giriş kapısının kanatları sedef kakmadır.

1978 yılındaki restorasyonla revakın aynalı tonozlarındaki kalem işleri ortaya çıkarılmıştır.

Türbenin köşelerine yuvarlak mermer sütunlar yerleştirilmiştir. Bina gövdesi mermerle kaplanmış olup, geniş kubbe kasnağında üç pencere vardır. Türbe içinde alt pencerelerin aralarında çini işlemeler görülmektedir. Üsteyse çini ayet kuşağı bulunur. Duvarları boydan boya dolaşan ayet kuşağında Besmele-i Şerif ile Tebareke Suresi okunmaktadır. Yazılar beyaz sülüs hatla yazılmıştır. Kubbeye geçiş bölgesinde merkezde düğümlenecek şekilde istiflenmiş çini madalyonlarda celi sülüs hatla Esma-ül Hüsna görülmektedir. Çinilerin üstleri kalem işleriyle süslenmiştir. İkinci ve üçüncü sıra pencerelerin arasında merkezde düğümlenen şekilde Esma-ül Hüsna yazılmıştır. Kubbe göbeğinde Besmele-i Şerif ile Fatiha Suresi okunur. Bu yazılar Allah ve Muhammed isimlerinin yinelendiği kufi bir şeritle çevrelenmiştir.

Türbede III. Murad ve hasekisi Safiye Sultan dışında kırk sekiz kişi daha medfundur. Bunlar III. Murad’ın kızları, şehzadeleri ile III. Mehmed’in iki kızı ve üç oğlu, I. Ahmed’in şehzadesi Kasım ile Sultan İbrahim’in bir oğlu ile iki kızıdır.

İstanbulun 100 Türbesi

III Murat TürbesiMurat KAYA