II. Murat Türbesi

Dünyevi zevkleri bilen aynı zaman da uhrevi aleme de gereken bağlılığı gösteren II. Murad’ın türbesi, külliyenin merkezinde, caminin güneybatısındadır.

Mermerden bir eyvandan geçilerek türbeye girilmektedir. Ahşap saçağı son derece mükemmeldir. On iki köşe yıldızların etrafında, yaldızlı çiviler, geometrik süslemeler vardır.

13,45 metre kenarları olan kare planlı türbede bulunan II. Murad’ın mezarı mermer levhalı olup, vasiyeti gereği, kubbenin orta kısmında genişçe bir bölüm yağmurun mezarın üzerine yağması için açık bırakılmıştır.

Türbenin içindeki yan odada iki büyük oğlu ile bir kızının mezarları bulunmaktadır.

Sultanlıktan kendi isteğiyle ayrılan ilk ve son hükümdar olan II. Murad, Bursa’da gömülen son Osmanlı Padişahıdır.

1451’de Edirne’de hayatını kaybeden Sultan 2. Murad, 1443’te kaybettiği büyük oğlu Alaaddinin yakınına gömülmek istediği için cenazesi Bursaya getirilmiş ve küçük oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan bu türbeye gömülmüştür. Mezarının bulunduğu bu türbe ölümünden önce 1437’de kendisi tarafından yaptırılmıştır.

Gösterişten hoşlanmayan il. Murad’ın türbesi oldukça sade ve anıtsaldır. Sıradan bir vatandaşın mezarından farklı değildir, Türbenin kubbesi, II. Murad’ın vasiyeti gereği mezarın yağmur sularıyla ıslanması için gökyüzüne açık olarak yapılmıştır. Sultan II. Murad vasiyetinde kendisi böyle istemiş; öyle ki, Allahın rahmeti, ister güneş ve ayın parlaklığı, isterse Cennetin yağmuru veya çiği olsun, mezarımın doğrudan üzerine yağsın … diye vasiyet etmiş.

II. Murad’ın oğlu Alaaddin (1419-1443) ile kızları Fatma ve Haticeye ait sandukalar da II. Murat türbesinin içinden geçilerek ulaşılan sade odada bulunmaktadır.

Yaşayan Müze Bursa

II. Murat TürbesiMurat KAYA