I Mustafa ve İbrahim Türbesi

Ayasofya avlusunda yer alır. Daha önceleri vaftizhane olan bina I. Mustafa ile İbrahim Han’ın türbesine çevrilmiştir. 1639 yılında vefat eden I. Mustafa’nın gömüleceği yer konusunda kararsızlık yaşanmış, padişah mevcut türbelerde yer olmadığından yağhane olarak kullanılan eski vaftizhaneye defnedilmiştir. Vaftizhaneyi, Koca Kasım Ağa’nın türbeye dönüştürdüğü tahmin edilmektedir. Türbeye çevrilirken iç yüzeyler sıvanıp nakışlarla süslenmiştir. 1648 yılında vefat eden Sultan İbrahim de buraya defnedilmiştir.

Bizans dönemine tarihlenen yapı, kare planlı olup kasnaksız bir kubbeyle örtülüdür. Binanın üstyapısı sekizgendir. 1639 yılında vaftizhaneyi türbeye çevirmek için vaftiz teknesi çıkarılmıştır. Bizans dönemine ait çapraz tonozlu narteks kapatılmış, kapısı bir hacet penceresine dönüştürülmüştür. Girişin hazireden olması gerektiği için karşısındaki duvarda bir kapı açılmış, önüne bir saçakla türbedar odası eklenmiştir. Yapının esas girişi ise pencereye dönüştürülmüştür. Kapının dışında alt kattaki dikdörtgen pencereler de aynı dönemde açılmıştır.

Türbede I.Mustafa’nın yanı sıra I.İbrahim, I.Ahmed’in kızları Hanzade Sultan ile Atike Sultan, IV. Murad’ın kızı Esmahan Kaya Sultan, IV. Mehmed’in ve II. Ahmed’in İbrahim isimli şehzadeleri medfundur. Toplam 18 sandukanın bulunduğu türbede bu isimler dışında kimlerin yattığı bilinmemektedir.

İstanbulun 100 Türbesi

I Mustafa ve İbrahim TürbesiMurat KAYA