I Abdülhamid Türbesi

Fatih Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerindeki Hamidiye Türbesi Sokak’ta yer alır. Türbe, 1789 yılında Aya Logütkon Manashrı’nın yerine inşa edilmiştir. 1789 tarihli yapının mimarı Mehmed Tahir Ağa’dır. I. Abdülhamid Han’ ın Bahçekapı’da yaptırdığı külliyenin bir parçası olan türbe, külliyenin bazı yapılarının ortadan kalkmasıyla tek başına durmaktadır.

Türbenin giriş kapısı üzerindeki altın varaklı kitabede Ankebut Suresi’nin 57. ayeti (Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.) yazmaktadır.

Köşeleri yuvarlatılmış kare planlı türbe Barok üslupta ve tamamen mermerden yapılmıştır. Üstü kubbeyle örtülüdür. Dıştan iki katlı olan türbeye giriş, revakla sağlanmıştır. Üç gözlü revak türbenin batısında bulunmaktadır. Altta ve üstte olmak üzere toplam yirmi pencere vardır. Giriş kapısı üstünde celi sülüsle Fecr Suresi’nin 27-30. ayetleri (Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis! Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına gir. Cennetime gir.) okunmaktadır. Bu hattı Mehmed Emin Efendi 1780 yılında yazmıştır. İçi kalem süsleriyle bezeli türbenin kuzey duvarındaki orta pencerenin yerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayak izinin olduğu pano yerleştirilmiştir. Pencereyle dolapların üzerinde türbenin içini dolanan kuşakta sülüs ile Mülk Suresi yazılıdır. Kuşağın üzerindeki levhada Besmele ile Kelime-i Tevhid, pandantiflerde ise İsm-i Celal, İsm-i Nebi, Çehar Yar-ı güzin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin yazıları okunmaktadır.

Türbede 27 kişi medfundur. Bunlardan bazıları şunlardır: I. Abdülhamid’in oğlu IV. Mustafa, Şehzade Ahmed, Şehzade Süleyman, Şehzade Mehmed, Şehzade Murad, Şehzade Mehmed Rüştü, Rabia Sultan, Melikşah Sultan, Mevhibe Sultan.

İstanbulun 100 Türbesi

I Abdülhamid TürbesiMurat KAYA