Abdülmecid Türbesi

Fatih Çarşamba semtinde bulunan türbe, Sultan Selim Külliyesi içindeki hazirededir. Yapım kitabesi olmayan türbenin 186l’de inşa edildiği düşünülmektedir. Padişahın sağlığında inşa edilen türbenin mimarı dönemin başmimarı Garabet Balyan olduğu sanılmaktadır.

Kesme taştan sekizgen plan üzerine tek kubbe şeklinde inşa edilmiştir. Girişte Sad Suresi’nin 50. ayeti (Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır.) yazılıdır. 1910 tarihli bu hattı Hulusi Efendi yazmıştır. Giriş dışında türbenin her cephesinde altta ve üstte olmak üzere pencereler açılmıştır. Dışardan sıradan bir görünüme sahip olan türbenin içi zengin süslemelerle bezenmiştir. Kapı üzerinden itibaren celi sülüsle yazılmış sekiz ayet vardır. Hattat Şefik Efendi bunları zerendüt olarak yazmıştır. Sağdan sola doğru şu ayetler yazılıdır: Yusuf Suresi’nin 96. ayeti (Fakat ne zaman ki, gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yakub’un yüzüne koydu, hemen gözü açıldı. ”Ben size demedim mi, ben Allah’dan sizin bilmediklerinizi bilirim” dedi.), İsra Suresi’ nin 79. ayeti (Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. {Böylece} Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin.), Rahman Suresi’nin 26, 27. ayetleri (Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.) ile 46. ayeti (Rabbinin huzurunda {hesap vermek üzere} duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.), Yusuf Suresi’nin 62. Ayeti ({Yusuf} emrindeki gençlere dedi ki: Sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri gelirler.), Hud Suresi’nin 73. ayeti ([Melekler} dediler ki: Allah’ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur.) ile Rahman Suresi’nin 26. ayeti (Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak.)

Duvar köşelerinde celi sülüsle yazılmış İsm-i Celal, İsm-i Nebi, Çehar Ysr-ı Güzin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin isimleri okunmaktadır. Kubbenin iç bezemesi özenle işlenmiştir.

Sultan Abdülmecid Han’ın evlatları tarafından türbeye verilen hediyelerin pek çoğu yer değiştirmiştir. Kristal avize Galata Mevlevihanesi’nde, sandukanın gümüş şebekesi Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir.

Türbede, Sultan Abdülmecid ile birlikte oğulları Mehmed Abdüssamed, Osman Seyfeddin ile Burhaneddin medfundur. Padişahın türbesine bitişik iki türbeden birincisinde padişahın kızı Cemile Sultan, ikincisindeyse padişahın hanımlarından Servetseza Sultan yatmaktadır.

İstanbulun 100 Türbesi

Abdülmecid TürbesiMurat KAYA