LÜBNAN

 

Lübnan, kadersiz ülke çok sayıda etnik grup, Hristiyan maruniler, Sünni Müslümanlar, Şiiler, Hizbullah ve Durziler ve daha niceleri. Uzun yıllar Osmanlı toprağı olmuşlar, Osmanlıdan sonra Fransa egemenliğine girmişler. Osmanlının adı izi pek yok artık bu ülkede, ama özellikle Hristiyanların, bir kısım müslümanların Fransa adeta vatanları olmuş. Uzun süren bir iç savaşa maruz kaldılar. Savaş sonrası özellikle Hariri döneminde Lübnan (Beyrut) tekrar inşa edildi. 2020 Ocak’ında yaptığımız Lübnan gezisinde müthiş bir gelir dağılımı dengesizliğine şahit olduk. Bu şartlarda kaosun hiç bitmeyeceğine de… Sahiller nispeten bakımlı, Beyrut’ta özellikle Downtown denilen bölge Avrupa’da lüks bir şehir tadında. Lübnan dağlarına çıkıp Bekaa Vadisine indiğinizde işte size tipik Orta Doğu. Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de yada herhangi bir yerde olabilirsiniz. Patlama sonrası yürek burkan Beyrut çelişkisi bizleri daha da derin yaraladı. Oysa Sayhun’ da yenen Felafel’lerinde tadı hala damaklarımızda…

 


 

BEYRUT VE HARİSSA

Beyrut Akdenizin en zengin şehirlerinden biri, ancak şehrin sadece bir bölümü. Hristiyanların yoğun yaşadığı Gammazia bölgesi restoranları ile ünlü. Downtown ise modern otelleri, yüksek ve şık ve yeni binaları ile göz kamaştırıyor. Şehrin kalbide yer alan Devler binaları Osmanlı Döneminden kalma meydanda ancak buraya güvenlik gerekçesi ile giriş kısıtlamış. Merkezde Muhammed Emin Camisi var bu osmanlı tarzı bina 2000 yılında yapılmış. Ayrıca Osmanlı döneminden kalma çok sayıda cami ve bina var. Hamrun şehrin eski mahallesi, daha çok müslümanlar yaşıyor. Günlük hayat burada akıp gidiyor. 

 

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

 

SAYDA

Akdeniz kıyısında yer alan antik kent Sayda idari anlamda bir ildir. Tarım, balıkçılık, ticaret ve pazaryeri ekonomide önemli yer tutar. Trans Arp petrol boru hattının buradaki limandan Akdenize terminali vardır. Beyrut’a 40 km uzaklıktadır.

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

 

BYBLOS

Byblos, yada yerel adıyla Jbail, Akdeniz kıyısında Beyrut’un 30 km kuzeyinde yer alan antik liman kenti.

Ayni zamanda İncilde Gebal olarak geçmektedir.

Dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biridir. Byblos adı Yunancadır; papirüs anlamına gelir. Bu nedenle, İngilizce İncil (bible) kelimesi byblos’tan “papirüs kitabı” olarak türetilmiştir.

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

 

BEİTEDDİNE SARAYI VE DAR-ÜL KAMER

Beyrut’tan güneye sahil boyunca 17 km gittikten sonra,, güzel Damur nehri vadisinde 26 kilometre gidip 850 m yükseklikte Beiteddine’e ulaşılır. Saraya 5 km uzakta Dar-ül Kamer (Ay Manastırı) vardır.

Lübnan’ın 19. yüzyıl mimarisinin en iyi örneği olan Beiteddine saray kompleksi, Lübnan Dağı’nı yarım yüzyıldan fazla yöneten Emir Beşir II tarafından otuz yıllık bir süre içinde inşa edildi.

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

 

BAALBEK

Baalbek, Yunanca Heliopolis, ayrıca Doğu Lübnan’daki antik bir Roma kasabasının kalıntılarını kapsayan büyük arkeolojik kompleks olan Güneş Şehri olarak da adlandırılır. Geniş Bekaa Vadisi bölgesinde, Beyrut’un yaklaşık 80 km doğu-kuzeydoğusunda, yaklaşık 1,130 metre yükseklikte yer almaktadır. Kompleks, 1984 te UNESCO  tarafından Dünya Mirası olarak belirlendi.

 

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

LÜBNANMurat KAYA