Avâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sâdâ imiş

 

4L2B7561

Kubbeler

Kubbeler - DomesMurat KAYA