Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii Tarih Kitabesi

4L2B8272

 

 

 

 

 

“Hamdulillah buldı bu cami mahalinde vuku
Hüsni hayrile olur mamur cün dünya evi
Eyledi düsturu sahip madelet ikbal ile
Bu mualla camii avneyleyüp hayyi kavi
İzzeti tazim ile Kandi dedi tarihini” H 958

Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii Tarih KitabesiMurat KAYA
00