Üç Şerefeli Camii Cümle Kapısının sağ ve sol tarafındaki kitabeler

قال الله تبارك و تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله
و اليوم الاخر و اقام الصتلوة و اتى الزكوة ولم يخش الا الله
ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار
القوة لله
القدره لله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله
ولو مثل مفحص قطاة لله ببيتا فى الجنه صدق رسول الله
عجلوا بالصلوة قبل الفوت و عجلوا بالتوبة قبل الموت
السلطان لله
الملك لله
Üstteki metin sağ kapı üzerindeki, alttaki metin ise sol kapı üzerindeki kitabe metnine aittir. Metin anlamları şöyledir:

Sağ kapı üzerinde: Kur’an, 9/18: Yüce Allah şöyle buyurdu: Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.
Kur’an, 2/201: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru!
Kuvvet ve güç Allah’a aittir. Kudret de Allah’ındır.

Sol kapı üzerinde: Rasulullah – Allahın salat ve selamı Onun üzerine olsun – Efendimiz buyurdu ki: “Kim bir kedi yuvası kadar da olsa Allah için bir mescit inşa ederse, Allah da (o kimseye) Cennette ev inşa eder. Allah’ın Rasulü doğru söyledi. Vakti geçmeden önce namazı kılmada, ölüm gelmeden önce de tevbe etmekte acele ediniz. Sultanlık (hakimiyet) Allah’ındır. Mülk Allah’a aittir.

Üç Şerefeli Camii Cümle Kapısının sağ ve sol tarafındaki kitabelerMurat KAYA
01