İncirhan İnşa Kitabesi

İncirhan13

 

 

 

 

 

İncirhanın girişinde şu kitabe yeralmaktadır:

Emara bi imareti hazel hanül mübarek

Essultanül azam şahinşahil muazzam maliki rikabil ümen

Seyyidül selanitül Arabi vel Acemi sultanül berri

Vel bahrini zülkarneyni ezzaman İskenderi sanitaç

Ali Selçuk Gıyassüddünya veddin ebülfethi Keshüsrev

Bin Keykubat Bin Keyhüsrev

Kasseme emirul müminin fi seneti sitte selasine sitemine.

7 sıralı bu kitabenin tercümesi şu şekilde yapılmıştır:

Bu mübarek hanı imar ettiren emir

Büyük sultan şahlarşahı muazzam toprakların sahibi

Arap ve Acem’in seyidi karaların sultanı

Ve denizlerin İskender’i zamanın İskender gibi son taçlı sultanı

Selçuklu’nun dünyadaki başkanı dinin fetihçisi Keyhüsrev

Oğlu Keykubat oğlu Keyhüsrev.

Müminlerin emiri 636 (M1238)

Kapının sağ kolunda da Katibül İmareti Mübarek cümlesiyle hanın mimarının adı yazılıdır.

(Bucak Belediyesi sitesinden alınmıştır.)

İncirhan İnşa KitabesiMurat KAYA
00