Yıldırım Bayezid Türbe Kitabesi

 

 

Kitabede ARAPÇA olarak; Hazihi ravzat üs-sultan es-said el-merhum ve’l-mağfûr Bayezıd Han ibn-i Murad Hân benahâ es- sultan ül-azam ibn-i Bayezid Hân halledallahu mülkehu fi evvel-i şehr el-muharrem sene tis’ a ve semane mie..
Kad veka’ ei-ferağ min hazihi el-imaret il-müba eteli alâ yed il-abd üz-zaif Ali bin Hüsevin ğafe Allahü Lehün a fi rebi ül-ahir sene tis’a ve semane mie
TÜRKÇE ANLAMI
Bu cennet bahçesi Murad Han oğlu said merhum ve mağfur Bayezıd Han’a aittir. Onu büyük sultan arap ve acem illerinin hâkimi Bayezıd oğlu Suleyman Han yaptırdı. Allah devletini sonsuz kılsın.
Bu mübarek imarethanenin yapılması Allahın zayıf kulu Hüseyin oğlu Ali’nin gayreti ile oldu. Allah her ikisini de bağışlasın.
H.809/ M. 1406

 

Yanda görülen kitabenim imza kısmı:

قد وقع الفراغ من هذه العمارة المبارك كه علي يد العبد الضعيف علي بن حسين غفر الله لهما في ربيع الاخر تسع و ثمانمايه
Anlamı:

Bu mübarek yapının tamamlanması, 809 yılı Rebi’ülahirinde, zayıf kul Hüseyin oğlu Alî, Allah her ikisini bağışlasın, eliyle gerçekleşti.

Yıldırım Bayezid Türbe KitabesiMurat KAYA
00