Yeşil Türbede yazılar

4L2B2330

4L2B2322

 

1- hazel merkadül münevver el mudacca’el muattar medfen is sultan ül azam vel ha

2- kan ül ekrem iftiharı selatin il alem nasir ul ibad ve amir ul bilad ve dafi iz zulm vel fesad

 

 

 

3- el gaze el mücahid is sultan Mehmed bin es sultan el mağfur ebi Yezid bin Murad Han tegammed Allahu rıdvanehu

4- ve eksenehu feradise cihanihi teveffa fi şehri cemaziyel ula sene erbea ve işrine ve semanemie.

 

Türkçesi: Bu nurlu, kokulu, mubarek uyku yeri en büyük sultan, en büyük iyilikçi Hakan, dünya sultanlarının iftiharı, kulların yardımcısı şehirler imar eden, zulüm ve fesadı yok eden, gazi, mücahid, Murad han oğlu allahın affettiği Bayezid oğlu Sultan Mehmedin gömüldüğü yerdir. Allah onu rızasına gark ve cennet bahçelerinde iskan etsin. Kendisi 824 senesi Cemaziyel ulasında (Mayıs 1421) vefat etmiştir.

 

4L2B2315

 

Yeşil Türbe tarih kitabesi kapı üzreinde çini, orta boy ve nesih harflerledir. Hazihi türbetül merhum es said iş şehid es sultan ibnis sultan Mehmed bin Bayezid Han teveffa fi Cemaziyel ula sene erbea ve işrine ve semanemie.

Yeşil Türbede yazılarMurat KAYA
01