Yeşil Camii Mihrap Kitabeleri

Mihrap

Resimde görüldüğü gibi mihrabın iki yanında küçük çini kitabeler vardır.

Sağdakinde Farsça olarak “Tebrizli ustaların işi”,

Soldakinde yine Farsça Gülistandan bir beyit “Zalim zannetti ki bize zulmeyledi, o onun boynunda kaldı bizden geçti” yazmaktadır.

“Bu eserleri  yapan Tebrizli ustaların, yaptıran  Çelebi Sultan Mehmed Hanın ruhları şad olsun.”

 

Yeşil Camii Mihrap KitabeleriMurat KAYA
00