Kuzey Kapı İnşa Kitabesi

4L2B3172

 

امر ببناء هذ المسجد الجامع لوجه الله تعالى العبد المحتاج الى رحمة الله احمد شاه بن سليمانشاه خلد الله ملكه في تاريخ سنة وسته وعشرين وستمائة

 

“Emere bi-binai haze’l mescidi’ı camili veçhesini-ullahi te’ala el-‘abdu’l-muhtac ila rahmet’ullahi Ahmed Şah bin Süleymanşah halled’ullahi mülkehu fi tarih sana sitte ve işin ve sittemie”

Kapının üzerindeki, geometrik örgülü kısım, köşelerde değişik biçimli kaidelerden yükseltilmiş, kalın bir kordon motifi ile çerçevelenmiştir. Bunun yukarısında, dış yüzden başlayarak kavsara içini dolaşıp, yine dış yüzde tamamlanan, etrafı profilli bir çerçeve ile süslenmiş, tek satırlık bir arapça kitabe görülmektedir Bu ibarede, bu cuma mescidinin yapılmasını, Allahın rızasını kazanmak maksadıyla Allahın rahmetine muhtaç kul, Süleyman Şah oğlu Ahmed Şah -Allah saltanatını ebedileştirsin- 626 tarihinde emretti, denilmektedir. yazı gül motifi ile başlayıp bülbül motifi ile bitmektedir.

Kitabe çerçevesinin üst hizası, niş kemerinin üzengi seviyesini teşkil etmekte ve bundan sonra muhtelif profillerle daralan niş kavsarası, eşkenar dörtgen çiftlerinden oluşan bir çeşit mukarnas sırasına oturtulmuş, kabara biçiminde iki püskülü ihtiva eden, bir düz atkı kemerle nihayetlenmektedir.

 

Kuzey Kapı İnşa KitabesiMurat KAYA
01