Divriği Ulucami Çarşı Kapısı

Üç satırlık arapça kitabede:

اول امر اسس بنيان هذ المسجد الجامع المبارك ابتغاء لمرضاة الله تعالى العبد الضعيف المحتاج الى رحمة الله احمد شاه بن سليمان شاه شاهنشاه نعير امير المؤمنين خلد الله ملكه وضاعف قدرته في احد شهور سنه ست وعشرين وستماه

Arapça olarak: Evvel men essese bünyane taze-l mescidi’l-cami’ül mubarek ibtigaen limerzati’llahi tea’la el-abü’z zaif-ül mutacı ila rahmetillahi Ahmet Şah bin Süleyman Şah bin Şehinşah nasir emir’ül mü’minin halled’allahu mulkehu ve za’efe kadrehu fi ahadi şuhuri sene sitte işine ve sittemie.

Önce temeller atıldı. Bu mübarek ve büyük caminin yapılmasını yüce Allahın rızasını dileyen ve onun rahmetine muhtaç olan güçsüz kul, müminler emirinin yardımcısı, Şehinşahın oğlu Süleyman Şahın oğlu Ahmed Şah buyurdu. Allah saltanatını ebedileştirsin ve şanının kat kat eylesin, 626 senesinin aylarından birinde başlattı.

Divriği Ulucami Çarşı KapısıMurat KAYA
03