Kuzey Portalı Kitabesi

في ايام دولة ……….عالا علاء الدنيا والدين كيقباد بن كيخسرو قسيم امير المؤمنين

 

“Fi eyyami devlet (es-sul)tanü’l-(azam)

Alae’d-dünya ve’d-din Keykubad bin Keyhüsrev kasım emire’l mü’minin”

 

Kimi yerleri aşınmış olan bu kitabe Arapçadır.

 

Anlamı: Müminler emirinin saltanat ortağı sultan-ül azam Ala-üd-dünya ved’din Keyhüsrev oğlu Keykubat’ın saltanat günlerinde.

 

Kuzey Portalı KitabesiMurat KAYA
01