Şehzade Camii

Kanuni Süleyman’ın oğlu Şehzade Mehmed’in Saruhan valisi iken 1543’te 22 yaşında vefatı, babasını cidden müteessir etmiş “Şehzade-i muazzez ve mükerrem ruhu şerifleri için cami-i şerif, imaret, tabhane, medrese ve mektepten mürekkep bir külliye ile türbenin inşası” Mimar Sinan’a havale edilmiştir. Külliyenin yapılacağı Eski odalar civarı da Hükümdar tarafından muvafık bulunmuştur.
Genç Mimar Sinan, külliyenin inşasını (950-955) 1543-1548’de tamamlanmıştır.
Camiin planı kare şeklinde olup salının 18.42 m.lik çapta bir esas kubbe, kubbeyi taşıyan dört büyük kemerin hemen kilit seviyesinden başlamak ve orta kubbe tesirini tamamlayıp devam ettirmek üzere dört büyük yarım kubbe ile örtülmesi bunların ve dört filayağına istinat ettirilmesi ve bütün bu sistemin pandantifler, tali yarım kubbeler ve kısmen stalaktitler ile de desteklemek suretiyle azametli bir kubbe sistemine ulaşmıştır.
Bu monumantal mabedin, şadırvan avlusu 12 sütuna müstenit ve 16 kubbelidir.

Bu avludaki malakari kalem işleri pek nefistir. Camiin cümle kapısı dıvarının iki y daki ikişer şeref eli çift minaresi tezyini bakımdan da emsalsizdir. Camiin beş kapılı bir avlusu bulunmaktadır. Bu sahada nefis birer mimari eser olan medrese, tabhane ve türbele sıralanmıştır. İmaret ve mektep camiin arka tarafındaki sokak üzerindedir.

İstanbul Camileri

Şehzade CamiiMurat KAYA