Mihrimah Sultan Camii

Üsküdar Meydanı’nda yer alan külliye Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Sadrazam Rüstem Paşa’nın eşi Mihrimah Sultan tarafından 1548 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Vakfiyesinden külliyenin bir zamanlar cami, medrese, sıbyan mektebi, misafirhane, tabhane, imaret, bir kiler, bir ambar, bir han ve ahırdan oluştuğu anlaşılır. Bugün bunlardan geriye cami, medrese, sıbyan mektebi ve külliyeye sonradan eklenen türbe kalmıştır.

Mimar Sinan’ın erken dönem eserlerinden olan bu külliye İstanbul siluetinin Üsküdar’daki en önemli parçalarından biridir. Eski gravürlere bakıldığında şu anda deniz kıyısından içeride kalan külliyenin kıyıya çok yakın bir set üzerinde inşa edildiği anlaşılır.

Külliyenin merkezindeki İskele Camii olarak da anılan yapı dört köşeli mabet kasnağında 16 pencere bulunan bir kubbeyle örtülüdür. Kubbenin iki yanlarında üç yarım kubbe ve bunların altında da ikişer küçük kubbe sıralanır. Namaz mekanının dış biçimlenişi açısından bu cami Sinan’ın geometrik kuruluşu en yalın yapılarından biridir. Günümüzde tıp merkezi olarak kullanılan medrese 16 hücrelidir, yapılan müdahalelerle iç mekan özelliklerini yitirmiştir. Sinan’ın güzel tasarımlarından biri olan sıbyan mektebi kubbeli bir açık eyvan ve kapalı kubbeli bir dershaneden oluşur.

Cami ile medrese arasındaki türbede Mihrimah Sultan’ın iki oğlunun kabri bulunur. Rüstem Paşa’nın diğer eşinden olan oğlu Osman Bey ve kardeşi Kaptan-ı derya Sinan Paşa da caminin haziresinde medfundur.

İstanbulda 100 Mimar Sinan Eseri

Mihrimah Sultan CamiiMurat KAYA