Laleli Camii

Aksaray, Laleli.

Banisi, Sultan Mustafa III. 1774’de vefat etmiş ve cami önündeki türbede medfundur.

İşbu manzume cami, imaret, türbe, sebil, muvakkıthane ile hamam, han ve dükkanlardan müteşekkil olup ( 1173-1177) 1759-1763 senelerinde ikmal edilmiştir.

Esat Efendi kızı Fıtnat Hanım;

Mualla Cami-i ranayı Sultan Mustafa ‘dır bu 1177 tarihini söylemiştir.

Mimarı, Mehmet Tahir ve bina emini Ali Ağadır.Cami, arabca kapı kitabesinde belirtildiği veçhile (1197) 1783’te esaslı hasara uğradığından tamir görmüştür. Mamafih muhtelif zamanlarda da onarılmıştır. Cami bütün organları çok itinalı yapılmış bir bodrum katı üzerinde olup barok usluptadır. Bodrumun da bir vazife görmek üzere yapıldığı şüphesizdir. Camiin planı, kare olup mihrabı çıkıntılı, merkezi kubbe 8 sütuna müstenit kemerler üstünde ve 6 yarım kubbe ile çevrelenmektedir. Hünkar mahfeli sol taraftadır. İç avlusu 14 sütuna müstenit 18 kubbelidir. 8 sütunlu şadırvanı, tek şerefeli iki minaresi vardır ki sol minare 6 sene sonra ilave edilmiştir. Camiin dış avlu cümle kapısı 1957-1958 yılında yol zarureti yüzünden geri çekilmiş, caddeye ilave dükkanlar yapılmış ve bodrum ihya edilmişti.

Önündeki türbede, Mustafa III. ve Selim III. Heybetullah, Mihrimah, Mihrişah ve Fatma Sultanlar medfundur. Bu binada, barok üslupta olup içi XVI. yüzyıla ait çinilerle bezenmiştir. Yanında Haseki Sultanlar türbesi ve hazirede üzeri sanatkarane bronz şebekeli Adilşah Kadının açık türbesi bulunmaktadır. Sebili bronz şebekelidir. Hamamından eser kalmamıştır.

İstanbul Camileri – Tahsin Öz

Laleli CamiiMurat KAYA