Ilgın Han Ve Lala Mustafa Paşa Camii

Lala Mustafa Paşa Külliyesi, Konya’nın Ilgın ilçesinde, Konya-Akseki yolu üzerinde cami, kervansaray, imaret ve arastadan oluşan menzil külliyesi. II. Selim ve III.

Murad dönemi vezirlerinden Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış, 1584’te tamamlanmıştır.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan arasta kütlesinin batı ucundaki imaretle doğu ucundaki kervansarayın güneye doğru yayılmasıyla aralarında küçük bir avlu oluşur. Kare planlı bu avlunun dördüncü (güney) kenarını da cami kapatır. Yazıtına göre 1576/77’de yapılan bu küçük cami üç kubbeli bir son cemaat yeriyle avluya bağlanır. Kuzeybatı köşesinde tek şerefeli bir minaresi vardır. Son cemaat yerindeki sütun başlıklarının ve şerefe korkuluklarının taş işçiliği ilgi çekicidir. Avlunun batısındaki imaret bir sıra üzerine dizilmiş kubbeli üç odayla dikdörtgen planlı ve aynalı tonozlu dördüncü bir odadan oluşur. Bunların arasında avlu girişlerinden biri yer alır.

Kervansaray yaklaşık 50 m x 36 m boyutlarında, düzgün olmayan dikdörtgen planlı bir yapıdır. içi iki duvar sırasıyla enine üç bölmeye ayrılmıştır. Ortadaki bölme yanlardakinden daha dardır; doğusunda dışarıya, batısında . cami avlusuna açılan birer kapısı vardır. iki yandaki bölmeler, ortalarındaki birer ayak sırasıyla gene enlemesine ikişer salına ayrılır. Duvarları boyunca sekiler, her kemer açıklığında da ocaklar yer alır. Batı duvarının dışında sıralanan ve cami avlusuna bakan kubbeli ve tonozlu küçük bölmelerin yolcu odaları olduğu sanılmaktadır.

Arasta, üzeri tonozla örtülü bir orta yol ile bunun iki yanında sıralanan dükkanlardan oluşur. Orta yolun doğu ve batı uçları birer kapıyla biter; güneydeki dükkanların arasındaki üçüncü bir kapıdan da cami avlusuna geçilir. Arastanın doğu ucundaki, kervansaraya bitişik dükkanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1970’lerin sonunda onarılarak yenilenmiştir.

Ana Britannica

Ilgın Han Ve Lala Mustafa Paşa CamiiMurat KAYA