Çehel Sotun Sarayı

Achaemenid esintili talar (sütunlu sundurma) stilini kullanarak harım ve resepsiyon salonu olarak inşa edilen bu güzel  saraya, Perslerin bahçe sevgisi ile iç ihtişamı arasındaki geçişi mükemmel bir şekilde tamamlayan zarif bir terasla giriliyor. Sarayın terasında 20 ince, nervürlü ahşap direği, kirişleri ve mükemmel kakma işçiliğiyle  yükselen bir ahşap tavanı vardır. Chehel Sotun 40 sütun anlamına gelmektedir aslında 20 sutunludur ama havuzdaki yansımayla 40 sutun olduğu ifade edilmektedir.

Nakşi Cihan meydanı ve Chahar Bagh Abbasi caddesi arasında kalan kraliyet semtindeki ayakta kalan tek saraydır. Safevî-döneme ait saray kompleksinin geçmişi 1614 yılına kadar uzanır; Ancak 1949’da ortaya çıkarılan bir kitabe, 1647’de Şah Abbas II’nin gözetiminde tamamlandığını söyler. Bugünkü Saray 1706’da bir yangından sonra yeniden inşa edilmiştir.

Büyük Salon (Taht Salonu) zengin freskler, minyatür ve seramikle süslenmiş bir mücevher gibidir. Üst duvarlar, büyük bir ölçekte tarihi fresklerin hakimiyetinde, harem hayatını ve Safevî döneminin büyük savaşlarından bazılarını görkemli bir şekilde tasvir etmektedir – İki orta fresk, Kaçar döneminden kalma, diğer dördü orijinaldir. Sağdan sola, giriş kapısının üstünde, Şah İsmail orduları Özbeklerle savaşır; Nadir Şah, bir Hint savaş sahasında Sultan Muhammedle (beyaz bir fil ata binen) savaşıyor.  Diğerinde Şah Abbas II, Türkistan Kralı Nadir Han’ı müzisyenler ve dans eden kızlarla ağırlıyor.

Kapının karşısındaki duvarda, aynı zamanda sağdan sola, Şah Abbas gösterişli bir ziyafetin sofrasındadır. Yanındaki freskte Şah İsmail Sultan Selim’in yeniçerilerine karşı savaşmaktadır. Diğerinde Şah Tahmasp, 1543’te Pers’e kaçan Hint prensi Humayun’u kabul ediyor.

Afganların 18’inci yüzyıl daki işgalinden kurtarmak için resimlerin üzeri sıvanmıştır.

Hanedanın kurucusu Safi od-Din’in Şapkası da dahil olmak üzere bazır eşyalar küçük bir müzede saklanmaktadır.

Sarayın bahçesi, Bagh-e Chehel Sotun , klasik Fars bahçe formunun mükemmel bir örneğidir ve Unesco’nun Dünya Mirası listesine eklenmiştir. Bir kaide üzerinde oturan eski bir kurumuş çam, bahçenin yaşını hissettirir. Dekoratif havuzun başındaki ayakta duran sudaki aslanların cilalı burunları, bahçenin mükemmel simetrisini gösterir.

Çehel Sotun SarayıMurat KAYA