deneme

Han – Altay Tablosu

Çoros Gurkin’in yirmi dokuz yıl arayla iki kez yaptığı bu resim Altay’ın devrimden önce ve sonraki durumunu gösterir. 1907’de yapılan ilk resimde; karların erimeye başladığı, tabiatın bahara hazırlandığı bir dönemdeki Altay tabiatını yansıtır; bütün heybetiyle gökyüzüne yükselen taygaların zirveleri beyaz bulutlarla kaplıdır.

denemeMurat KAYA